maintenance

Shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimit të rimorkios për t’ju mbajtur në lëvizje.

maintenance

Çfarëdo që të transportoni, 3mix Service mund ta mbajë rimorkio tuaj gati për ngarkesën e saj të radhës.
Shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimit të rimorkiove të ofruara në mbarë vendin përfshijnë:

– Sistemet elektrike

– Sistemet e ajrit

– Sistemet e frenave

– Inspektimet dhe mirëmbajtja parandaluese e rimorkios.

maintenance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *