Shërbimet e riparimit te autobusëve

• Riparimi i përgjithshëm i autobusëve
• Mirëmbajtja parandaluese e autobusit
• Shërbim për klimatizim dhe ngrohës
• Riparimi i sistemit të ftohjes dhe radiatorit
• Ndërrimi i vajit motorik sintetik
• Ndërrimi i filtrit të vajit
• Riparimi i frenave
• Diagnostikimi i motorit
• Rripa, dhe shërbimet e transmisionit

BUS REPAIR SERVICES

Jemi edhe në rrjetet sociale. Qëndroni në kontakt me ne.

Jemi të hapur

Na kontaktoni në email ose na vizitoni në kompani

© 2023 3Mixparts-ks • Të gjitha të drejtat e rezervuara